ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Námestie SNP 14585/1A, 97401, Banská Bystrica
Nezisková organizácia
IČO: 51744422
rozvoj mládeže
Mládež
práca s mládežou
kariérne poradenstvo
koučovací prístup
psychológ
multifunkčný priestor
neformálne vzdelávanie
zazitkove vzdelavanie
podnikavosť
inklúzia
cestovný ruch
školstvo
regionálny rozvoj
zamestnanosť
zdravotníctvo
regióny
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Prioritami Rozvojovej agentúry BBSK sú školstvo, mládež a zamestnanosť; cestovný ruch a rozvoj vidieka; sociálna ekonomika; zdravotníctvo a podpora podnikavosti a inovácií.
Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Pôsobíme v troch sekciách – Sekcia stratégie politík, kde pracujú špecialisti na rozvojové priority dopravy, cestovného ruchu, uplatniteľnosti študentov na trhu práce a sociálnu ekonomika; Sekcia dátových analýz a Sekcia prípravy a implementácie projektov, ktorá sa zameriava na čerpanie finančných zdrojov.

Našou víziou je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Zistite viac o našich piatich rozvojových prioritách. Našimi prioritami sú cestovný ruch a rozvoj vidieka, školstvo, mládež a zamestnanosť, sociálna ekonomika, zdravotníctvo a podpora podnikavosti a inovácií.