>
Rozmanita

Rozmanita

Račianska 13918/26E, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 53492986
inklúzia
vzdelávanie
základná škola
materská škola
inkluzívnevzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model škôlky a školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania v Bratislave, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu. Základným pilierom je rešpektujúci prístup nie len k deťom, ale v rámci celého tímu a širšej komunity. Centrum sa zameriava na budovanie zručností potrebných pre 21.storočie, ktoré sa podľa odborníkov najlepšie rozvíjajú v rozmanitých komunitách.

Škôlka stavia na princípoch humanistického vzdelania, rešpektujúceho, posilňujúceho a prepojeného prostredia. Dôraz kladie na individualizovaný, celistvý rozvoj detí – náš program učí deti starať sa o svoje fyzické a duševné zdravie, byť hrdé na svoju identitu, dôverovať svojim schopnostiam, rozvíja ich pocit patrenia do komunity a učí ich budovať vzťahy s rôznorodými ľuďmi a rozvíja ich prepojenie s prírodou. Využívame Montessori pedagogiku, ako aj prvky iných efektívnych programov a metód. S deťmi pracujú nie len učiteľky/učitelia ale aj odborný tím – špeciálni pedagógovia, psychológovia, ...

V septembri 2023 otvárame prvý ročník základnej školy.


Podobné ponuky