>
Rozmanita

Rozmanita

Račianska 13918/26E, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 53 492 986
sociálne inovácie
vzdelávanie
rozmanitosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu, pre 600 detí a dospelých v Bratislave. Centrum sa zameriava na budovanie zručností potrebných pre 21.storočie, ktoré sa podľa odborníkov najlepšie rozvíjajú v rozmanitých komunitách. Preto si nikoho nevyberáme a je u nás vítaný každý a každá. Priľahlé centrum šírenia bude zabezpečovať, že naše inovácie v oblasti inkluzívneho vzdelávania sa dostávajú do ďalších škôl a komunít po celom Slovensku. Chceme prispieť k úspešnej, inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých.