>
Ringsford s.r.o.

Ringsford s.r.o.

Bajkalská 9, 831 04, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 36758761
inovácie
digitalizácia
vzdelávanie
manažment
optimalizácia procesov
procesy
krízové riadenie
integrované riadenie
odolnosť
excelencia
výkonnosť
pomoc
obrana
bezpečnosť
poradenstvo
technológie
lepší rozdiel
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme tu, aby sme do sveta prinášali lepší rozdiel.
Odolnosť, excelencia a výkonnosť sú základné stavebné kamene našej práce.
Vďaka nim, super luďom a technológiam, dokážeme pomáhať aj tam, kde zlyhalo všetko ostatné.

Ringsford zabezpečuje v Európe rozsiahle podnikateľské, konzultačné a bezpečnostné služby pre organizácie, tímy a jednotlivcov.

Našou hlavnou činnosťou je na mieru prispôsobené výkonné riadenie spoločností našich klientov, optimalizácia firemných procesov a implementácia pokročilých technických riešení. Okrem primárnych aktivít realizujeme pre stabilných aj nových klientov samostatné projekty ako sú vývoj a implementácia SW a HW riešení alebo riadenie projektov, individuálne podnikateľské poradenstvo, biznis development, krízový manažment, HR podpora a rôzne ďalšie činnosti potrebné pre efektívne podnikanie.

Základom služieb a produktov Ringsfordu je unikátny koncept integrovaného riadenia aplikovateľný na jednotlivcov, tímy a celé organizácie. Vďaka jeho aktívnej implementácií a jedinečným pracovným rámcom dokážeme poskytovať v Európe nevídané služby. Jednou z najväčších hodnôt je široký záber našej praxe - historicky aj aktuálne pomáhame klientom z rôznych odvetví od výrobných spoločností, cez obchodné firmy až po technologických klientov a softvérové domy. Ďalšou výhodou je nesmierna efektivita a komplexnosť vyplývajúca z interných pracovných rámcov postavených na integrovanom riadení, technológiách, psychológií, expertíze, unikátnych pracovných rámcoch, utajení a globálnych best practices. Dokážeme tak brániť, optimalizovať alebo rozvíjať našich klientov na úrovni, ktorá pomerom ceny a výkonu dokáže konkurovať globálnym konzultačným spoločnostiam.


Podobné ponuky