>
Red Bull Basement

Red Bull Basement

Podkolibská 2147, 831 01, Bratislava
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
redbull
redbullbasement
students
študenti
innovation
Innovations
startup
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O iniciatíve

Red Bull Basement – program, ktorý upriamuje pozornosť na mladých inovátorov. Všetkým študentským inovátorom vo všetkých oblastiach štúdia umožňuje naštartovať svoje nápady na pozitívne zmeny pomocou technologických riešení. Cieľom je spojiť a inšpirovať študentov, aby konštruktívne spochybnili súčasný stav a priniesli pozitívne nápady na zmenu - teraz aj do budúcnosti.