>
Proti prúdu

Proti prúdu

Karpatská 10 , 81105, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 36068781
bezdomovectvo
sociálna práca
ukončenie bezdomovectva
podpora
poradenstvo
udržanie bývania
flexibilný prístup
sociálny
špecializované poradenstvo
pouličný časopis
rešpekt
spolupráca
tímová spolupráca
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Hlavným poslaním OZ Proti prúdu je pomoc ľuďom, ktorí zažívajú bezdomovectvo alebo im bezdomovectvo hrozí a tiež ľuďom v bytovej alebo inej sociálnej núdzi. Prostredníctvom časopisu NOTA BENE a programu BÝVANIE pomáhame našim predajcom získať domov a dôstojný príjem. Aktívne sa venujeme aj advokačnej práci a usilujeme sa o zmeny legislatívy s cieľom vytvárania podmienok pre systematické ukončovanie bezdomovectva na Slovensku. Náš časopis NOTA BENE je možné získať v 21 mestách Slovenska. 


Podobné ponuky