Proti prúdu

Proti prúdu

Karpatská 3096/10, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 36068781
bezdomovectvo
housing fist
sociálna práca
ukončenie bezdomovectva
podpora
poradenstvo
udržanie bývania
flexibilný prístup
sociálny
špecializované poradenstvo
pouličný časopis
rešpekt
spolupráca
tímová spolupráca
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Nota bene nie je iba časopis. Nota bene je projekt, v rámci ktorého pomáhame ľuďom bez domova zabezpečiť si lepšie bývanie, zamestnanie, oddlžujeme a meníme verejnú mienku o bezdomovectve.
V OZ Proti prúdu už viac ako 20 rokov pomáhame ľuďom bez domova, aby si pomohli sami – získali príjem, sebaúctu a sociálne kontakty. Hlavným nástrojom pomoci je projekt pouličného časopisu Nota bene, do ktorého sa zapojilo už viac ako 4 000 ľudí bez domova v 19 mestách Slovenska.
Našim dlhodobým cieľom je snaha o systematické a legislatívne zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni, na ktorých pracujeme spolu s predajcami Nota bene v rámci projektu Advokácie.