>
Powerlogy s.r.o.

Powerlogy s.r.o.

Lamačská cesta 3A, 84104, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 48 193 224
povzbudivepotraviny
inovácie
rešpekt
progres
open minded
education
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Orieškové krémy, proteíny, čokoláda, kolagén či káva, ktorá je s nami od počiatku. To je len časť povzbudzujúcich potravín, ktoré tvoríme podľa vlastných receptúr. Powerlogy je mladá slovenská značka, ktorá nemá ešte ani 10 rokov. Na Slovensku si nás už vybraní ľudia obľúbili, no my vieme, že je tu stále priestor. Navyše sa so cťou púšťame k bratom Čechom a veríme si aj na ďalšie trhy.

V Powerlogy sme si definovali hodnoty, na ktorých budujeme všetky naše aktivity a ktoré sú našim vodítkom pri rozhodovaní a prioritizovaní. Na týchto hodnotách zakladáme naše vzájomne vzťahy a tiež vzťahy voči našim zákazníkom a partnerom. Pre našu dlhodobú spoluprácu je kľúčové tvoje pochopenie týchto hodnôt a zosúladenie sa s nimi v rámci tvojich pracovných aktivít.

PROGRESS

Powerlogy je lídrom vo svojej oblasti, inovuje a prináša nové trendy v životospráve a mení tak status quo.

JA v Powerlogy:

 • Hľadám priestor na zlepšenie.

 • Identifikujem a automatizujem manuálnu prácu.

 • Keď robím chyby, preberám za ne zodpovednosť. Uisťujem sa, že rovnaké chyby už nezopakujem a vďaka ním rastiem.

OPENNESS

Powerlogy je firma, ktorá háji transparentnosť na viacerých úrovniach. Spätná väzba našich zákazníkov nás posúva vpred.

JA v Powerlogy:

 • Keď nesúhlasím, nerozumiem, neviem - ozvem sa a pýtam sa PROAKTÍVNE.

 • Komunikujem svoju spokojnosť aj nespokojnosť - je to moja zodpovednosť.

 • Neberiem si reakcie kolegov osobne, odlišné názory druhých prijímam s “open mind”. 

WOW

Powerlogy prináša ľuďom ZÁŽITOK z chuti a nečakané povzbudenie.

JA v Powerlogy:

 • Nepredávam len jedlo. Poskytujem zážitok, edukáciu, životnú cestu, komplexnú informáciu.

 • Prekvapujem a šokujem, aby si kolegovia, či zákazníci mohli z výsledkov mojej práce povedať WOW.

 • Do môjho pracovného fungovania pridávam niečo navyše.

EDUCATION

Powerlogy prostredníctvom neustáleho zdieľania informácii a edukovania, inšpiruje ľudí k zlepšeniu kvality života cez životosprávu.

JA v Powerlogy:

 • Vo svojej oblasti sa neustále učím a kultivujem svoju “power”.

 • Spoznávam a rozvíjam seba a tým aj ostatných.

 • Rozširujem si obzory o nové poznatky v rámci životosprávy, pohybu a sebarozvoja.

RESPECT

Powerlogy tvorí produkty s rešpektom k ľuďom i k prírode. Garantujeme kvalitu s prísľubom vrátenia peňazí, pokiaľ náš produkt nesplní očakávania nášho zákazníka.

JA v Powerlogy:

 • Pristupujem ku každému s vedomím že má svoje silné stránky aj obmedzenia.

 • Aplikujem partnerskú komunikáciu - nenadraďujem sa, ani sa nepodraďujem.

 • Vnímam individualitu a jedinečnosť každého z nás, nesúdim.

 • Viem, že je v poriadku, keď niekto so mnou nesúhlasí, rovnako je v poriadku nesúhlasiť s druhými, rešpekt neznamená súhlas.


Podobné ponuky