Pomáhame druhým, o.z.

Hlinská 2615/10, 010 01, Žilina
Nezisková organizácia
Dobrovoľníctvo
neformálne vzdelávanie
kritické myslenie
tvorba verejných politík participatívnym spôsobom
aktívne občianstvo
Politika
Mládežnícka politika
Obsah v NaSkilluj sa
aktuálne 0 (celkom 0)
Projekty v Pomáhaj
aktuálne 0 (celkom 0)
Ponuky v Pracuj
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii/iniciatíve

Občianske združenie Pomáhame druhým bolo založené mladými ľuďmi, ktorí sa snažia o rozvoj kompetencií mládeže súvisiacich s demokratickými princípmi, občianskou participáciou a osobnostným rozvojom. Snažíme sa vytvárať príležitosti neformálneho vzdelávania pre mládež Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť ich informovanosť ohľadom sociálno-spoločenských tém, fungovania krajiny a dôležitosti medzinárodných spolkov. Zároveň chceme zlepšovať spoluprácu so zahraničnými subjektami na poli vzdelávania mládeže, reprezentovať tak Slovenskú republiku vo svete a pritom presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a mladých všeobecne.