>
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Ružová 4038/13, 97411, Banská Bystrica
Nezisková organizácia
IČO: 42257221
túžba pomáhať
dobrovoľníctvo
rozvoj
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naším poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe.

Držíme sa hodnôt ako profesionalita, etickosť, odbornosť, zodpovednosť a pozitívne smerovanie s víziou dosiahnutia optimálnych legislatívnych, finančných a inštitucionálnych podmienok, ktoré umožňujú kontinuálny rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.