Perezoso

Perezoso

Štefánikova 268/21, 029 01, Námestovo
Start-up
IČO: 52801900
perezoso
vzdelávanie
rozvoj
individuálny prístup
interaktivita
inovácie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Perezoso je vzdelávacia platforma, ktorej cieľom je poskytnúť študentom alternatívny spôsob vzdelávania. Cieľom tejto platformy je nechať vyniknúť individualitu každého študenta a pestovať tak pozitívny vzťah k vzdelávaniu. Perezoso vzdelávanie uprednostňuje interaktivitu pred pasivitou prostredníctvom zdieľanej interaktívnej tabule, ktorá aktívne zapája študentov do lekcie. Interaktivita mení pasívneho poslucháča na aktívneho účastníka tvorivej výuky. Veríme, že každá osobnosť je jedinečná, a preto poskytujeme študentom priestor na vzdelávanie a prispôsobujeme lekcie ich konkrétnym potrebám a záujmom, čo považujeme za najlepší spôsob podpory rozvoja kreativity a kritického myslenia. S cieľom podporiť rôzne prístupy a spôsoby výučby spájame lektorov z celého sveta. Perezoso je španielske slovo pre leňochoda, zvieratko, ktoré symbolizuje pohodlie a uvoľnenosť. Veríme, že uvoľneným prístupom a vytváraním pohodovej atmosféry otvoríme priestor tvorivosti. Práve tvorivosť je hnacím motorom učenia, ktoré nám pomáha rozvíjať naše schopnosti. Perezoso ponúka každému príležitosť vzdelávať sa vlastným tempom a odstrániť tak časté prekážky vzdelávania.