>
OZ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SLOVENSKO - ABY DRUHÍ MOHLI ŽIŤ

OZ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SLOVENSKO - ABY DRUHÍ MOHLI ŽIŤ

Tichá ulica 4283/12, 91705, Trnava
Nezisková organizácia
IČO: 55606202
abydruhímohližiť
študent psychológie
študentka psychológie
základy psychológie
pomocexistuje
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Záchranný systém Slovensko - Aby druhí mohli žiť

je iniciatíva zameraná na osvetu, prevenciu a poskytovanie podpory v oblasti duševného zdravia. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a poskytnúť mladým ľuďom nástroje a zdroje na riadne zvládanie stresujúcich situácií a ťažkostí, ktoré môžu čeliť v ich každodennom živote.

Záchranný systém Slovensko - Aby druhí mohli žiť aktívne spolupracuje so školami, kde organizuje workshopy, prednášky a vzdelávacie programy zamerané na duševné zdravie a prevenciu duševných porúch. Naši dobrovoľníci a odborníci v oblasti psychológie a psychiatrie poskytujú mladým ľuďom informácie o dôležitosti starostlivosti o svoje duševné zdravie a o tom, ako rozpoznať príznaky a hľadať pomoc, keď je to potrebné.

"Poskytovanie psychologickej prvej pomoci je ako darovať svetlo v najtemnejších chvíľach ľudského života." - William James


Podobné ponuky