>
OZ Kompostujme

OZ Kompostujme

Pusté 866, 1322, Rosina
Nezisková organizácia
IČO: 42390656
social media marketing
spoločenská zodpovednosť
zero waste
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Vznikli sme ako nápad kompostovania na sídlisku v roku 2014. Dnes prevádzkujeme e-shop Kompostujme, vďaka ktorému pomáhame ľuďom kompostovať a šíriť kompostovanie pomocou dážďoviek, ktoré považujeme za najefektívnejšiu "recykláciu" na svete.


Podobné ponuky