OZ INLY

OZ INLY

Grösslingová 10 , 811 09, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 53 621 425
duševné zdravie
starostlivostodusu
prevencia
uzkost
osamelost
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Občianske združenie INLY sa chce zamerať na pomoc ľuďom v produktívnom veku v oblasti duševného zdravia, pri hľadaní rovnováhy v živote a riešení záťažových situácií. Kladieme dôraz na prevenciu a zvýšenie informovanosti v tejto oblasti a to aktívnym spôsobom, tj nielen osvetou, ale ponúkame aj konkrétne spôsoby pomoci a inšpirácie. Okrem samotnej podpory v oblasti duševného zdravia, veríme, že do veľkej miery k rovnováhe v živote prispievajú aj iné faktory - komunikácia, kreativita, stretávani inšpiratívnych ľudí, vytvorenie určitej komunity a pod. 

 Osobitosť projektu je najmä v troch oblastiach: (i) zameriavame sa na skupinovú prácu a síce, rozhovory o záťažových situáciách, problémoch, smerovaní v živote v malých skupinách pod vedením odborníka (psychológ, liečebný pedagóg), (ii) do podpory v oblasti duševného zdravia okrem psychológov zapájame aj osobnosti z oblasti vedy, biznisu, umenia, športu, ktorí sú otvorení svoje skúsenosti zdieľať (prednášky, workshopy).

INLY je občianske združenie, ktoré je vo fáze vzniku. Je za ním niekoľko mesiacov intenzívnej práce a tímu interných aj externých spolupracovníkov. V tomto štádiu sa zameriavame najmä na spustenie 1. aktivít online - web stránka, sociálne siete, diskusie online a 2. pilotného projektu podporných skupín.