>
OpenLab

OpenLab

Pribinova 10, 81109, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 50764675
vzdelávanie
technológie
školstvo
rozvoj ľudí
stáže
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

OpenLab sa spolu s partnerskými organizáciami aktívne podieľa na tvorbe moderného vzdelávania v oblasti IT technológií. Spolu vytvárame ekosystém, v ktorom sa zameriavame na viacero oblastí spoločenského problému - neprispôsobenia vzdelávacích štandardov v rámci odborného vzdelávania v IT dnešným potrebám a trhu. 

Ciele organizácie priamo vychádzajú z našej vízie a poslania, kde  veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti.

Hľadáme a tvoríme komplexný systém riešenia:

  • nastaviť štandard odborného stredoškolského vzdelávania tak, aby bol pružný a dokázal sa prispôsobiť podmienkam meniaceho sa trhu a inováciám

  • zvyšovať uplatniteľnosť na trhu práce pre stredoškolských absolventov

  • priniesť absolventom zručnosti pre 21. storočie

  • regulovať odliv talentov do zahraničia

  • mentorovať firmy, ako zapojiť juniorských stážistov do projektov a vytvárať, tak príležitosti, ktoré vedia udržať talenty v krajine

Naše partnerské organizácie, ktoré nám pomáhajú dosiahnúť našu víziu a ciele sú: 

  • WEZEO -  hybridné softvérové štúdio, ktoré sa zameriava na technologický vývoj startupov a inovatívnych firiem a takisto buduje inovatívne firmy a technologicko-vzdelávacie organizácie. 

  • Skyro - novovznikajúca stredná škola zameraná na IT a AI.

  • Hemisféra - organizácia, ktorá sa venuje neformálnemu vzdelávaniu detí a dospelých v oblasti digitálnych technológií. Vytvorila komplexnú vzdelávaciu platformu v oblasti herného vývoja a združuje široké spektrum ľudí, ktorí sa venujú nielen tvorbe počítačových hier.

  • GameChangers - crowdfundingová platforma pre herných vývojárov a začínajúce herné štúdia.

  • Warper - venture builder, program, ktorý pomáha budovať startupy na mieru šitým mentoringom a pomáha im získať investície rizikového kapitálu.


Podobné ponuky