Open API 2022

Open API 2022

Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
hackathon
networking
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O iniciatíve

Open API 2022 je medzinárodný 48-hodinový hackathon, ktorý nadväzuje na úspešný predchádzajúci ročník a vzniká v spolupráci Raiffeisen Bank International, Tatra banky a inovačného štúdia Kiuub. Uskutoční sa v dňoch 21. - 23. 1. 2021, pričom prebiehať bude v hybridnom móde - t.j. online, ako aj fyzicky v Bratislave, v  priestoroch HubHubu.