>
Odyseus

Odyseus

Tomášikova 26, 03601, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 31788734
social impact
sociálna práca
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Sme OZ Odyseus a sme tu, pretože život každého človeka má význam.
Pracujeme v uliciach Bratislavy s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise. Tiež robíme terénnu prácu s mladými ľuďmi v kluboch a na festivaloch.
Už od roku 1997 sa podieľame na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a tým prispievame k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.