>

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ivanská cesta 22, 821 04, Bratislava
Verejný sektor
IČO: 00681300
inovácie
ekológia
efektívnosť
spoľahlivosť
robiť svet krajším
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Sme mestský podnik OLO - Odvoz a likvidácia odpadu. Naším hlavným poslaním je prinášať inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva a zabezpečovať kvalitné služby v oblasti zberu, odvozu a spracovania odpadu v Bratislave. Jednou z našich hlavných priorít je ekologické nakladanie s odpadmi, ich dotrieďovanie a materiálové zhodnotenie.

V spolupráci s oddelením životného prostredia hlavného mesta SR Bratislavy zavádzame opatrenia s cieľom minimalizovať dopad odpadového hospodárstva na klimatické zmeny. Pracujeme na projektoch znižovania produkcie zmesového komunálneho odpadu a zvyšovania podielu triedeného odpadu. Jedným z týchto projektov sú aj podujatia Mestský bazár, ktoré sme odštartovali v r. 2020. Ich hlavným cieľom je predchádzanie vzniku odpadu, opätovné používanie vecí a podpora vybudovania stabilného REUSE centra.