>
Občianske združenie SaUvedom

Občianske združenie SaUvedom

Ulica Hospodárska, 917 01, Trnava
Nezisková organizácia
IČO: MV SR: VVS/1-900/90-56223
udržateľnosť
cirkulárna ekonomika
komunita
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Občianske združenie v priestore Baterkáreň v Trnave úspešne propaguje a dostáva medzi ľudí princípy obehového hospodárstva a svojimi podujatiami a projektmi funkčne a efektívne vracia do obehu množstvo nechcených tovarov či oblečenia. Zároveň v tejto otázke vzdeláva, dáva obyvateľom nástroje na to, aby si princípy udržateľnosti osvojili, a v neposlednom rade šíri povedomie o cirkulárnej ekonomike.


Podobné ponuky