>
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 792/30, 93101, Šamorín
Nezisková organizácia
IČO: 50622498
vzdelávanie
rozvoj detí a mládeže
erasmus projekty
eurofondy
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Hlavnou misiou FutuReg  je propagovať rozvoj spoloěcnskýn hodnôt podporovať zvýšenie povedomia o právach detí,  presadzovať rozvoj zdravého a šťastného detstva,  ako aj občianskej spoločnosti a regiónu ako celku pomocou vedy, výskumu a neformálneho vzdelávania.

Našim poslaním je podpora udržateľného rastu regiónu pre budúcnosť našich detí, preto sa venujeme aj udržateľnej ekonomike a spoločenským vedám, ktoré sú deťom priateľské (tzv. Childonomics). Naše projekty organizujeme najmä vo oblasti vzelávania, výskumu, tréningu a rozvoja.


Podobné ponuky