>
NorthFlow s. r. o.

NorthFlow s. r. o.

Nábrežie Ľ. Štúra 593/3, 028 01, Trstená
Start-up
IČO: 53327497
development
dentalna hygiena
app development
web development
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme start-up zameraný na vývoj technológií s veľkými ideami a nápadmi.


Podobné ponuky