NextStep Science

NextStep Science

Rajská 2346/8, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 53394810
kariérne eventy
veda inovácie popularizácia občianske združenie
prírodné vedy
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Občianske združenie NextStep Science tvorí tím študentov, absolventov a ľudí so záujmom o prírodné vedy. Našim cieľom je prepájať mladých prírodovedcov s kariérnymi príležitosťami v oblasti vedy, biotechnológií, farmácie a inými príležitosťami na zdokonalenie zručností žiadaných na trhu práce.

Pre dosiahnutie tohto cieľa organizujeme kariérne podujatia, stretnutia, prednášky, diskusie na témy súvisiace s kariérou v oblasti prírodných vied. Našim najväčším podujatím je NextStep Science Conference. Druhý ročník sa bude konať 16.3.2022.

Myslíme si, že slovenskí prírodovedci majú všetky dôležité predpoklady k tomu, aby sa stali úspešnými. Stačí ich len povzbudiť, inšpirovať a ukázať im všetky možnosti, ktoré prírodné vedy na Slovensku ponúkajú. Veríme, že činnosť občianskeho združenia NextStep Science výrazne napomáha k dosiahnutiu tohto cieľa.