>
New School Communications

New School Communications

Továrenská 12 , 811 09, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 52348521
social media marketing
strategický marketing
vzťahy a komunikácia
špecialista komunikácie
žurnalistika
sociálne siete
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

New School Communications je komunikačná agentúra s vedeckým prístupom. Spájame digitál, PR a branding do strategickej komunikácie s merateľnými výsledkami. Kancelárie máme v Bratislave a Prahe.


Podobné ponuky