NEuTEČ

NEuTEČ

218, 96604, Horná Ždaňa
Nezisková organizácia
IČO: 53164008
environmentálne služby
zelená infraštruktúra
vodné hospodárstvo
neziskové organizácie
dažďové záhrady
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

NEuTEČ je projekt zameriavajúci sa na rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry za účelom obmedzenia povrchového odtoku dažďovej vody a zlepšenia mestskej klímy v mestách na Slovensku. Povrchový odtok je proces, pri ktorom dažďová voda, ktorá dopadne na odtokové plochy ako strechy, cesty či akýkoľvek iný nepriepustný povrch, okamžite steká do kanalizácie namiesto toho, aby vsiakla do pôdy. Tento nedostatok vody v mestách spôsobuje suchá, prašnosť, ako aj intenzívne vlny horúčav v letnom období. Na druhej strane výdatné zrážky spôsobujú, že kanalizačný systém je preťažený, keďže všetká voda okamžite steká z ulíc a miest nadol. To môže mať za následok napríklad aj záplavy. Na dôvažok voda, ktorá odteká zo striech a ciest, býva často kontaminovaná pohonnými látkami či ťažkými kovmi. Všetky tieto problémy dokáže eliminovať či aspoň zmierniť jednoduchá a dobre navrhnutá moderná zelená infraštruktúra.