>
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Kollárova 8, 917 02, Trnava
Verejný sektor
IČO: 42156424
informatizácia verejnej správy
kybernetická bezpečnosť
egovernment
projektový manažment
it
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (dnešné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR).