>
Nárečie Slovenskô

Nárečie Slovenskô

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
Nárečie
Folklór
História
Slovensko
Zvyky
Ttradície
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Nárečie Slovenskô má pripomínať ľuďom nárečové a folklórne prvky v spoločnosti a poukazovať na ich dôležitosť a historický kontext.


Podobné ponuky