>
Nárečie Slovenskô

Nárečie Slovenskô

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
nárečie
folklór
história
slovensko
zvyky
ttradície
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Nárečie Slovenskô má pripomínať ľuďom nárečové a folklórne prvky v spoločnosti a poukazovať na ich dôležitosť a historický kontext.


Podobné ponuky