>
Nádvorie s.r.o.

Nádvorie s.r.o.

Štefánikova 3, 917 01, Trnava
Súkromný sektor
IČO: IČO51754843
štipendium
vysoké školy
efektívny altruizmus
komunita
aktívny prístup
vzdělání
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Nádvorie Kampus je určený pre 6 aktívnych študentov denného štúdia na TRUNI, UCM a STU MTF, ktorí majú menej ako 26 rokov a sú im blízke naše hodnoty. Program ponúka štipendistom alebo štipendistkám osobného mentora či mentorku, večere s inšpiratívnymi hosťami a hosťkami, možnosť realizovať svoje projekty či ubytovanie na rok zadarmo.


Podobné ponuky