>
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF

Baštová 5 , 811 03, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 30 845 173
participácia
demokracia
aktívne občianstvo
rovesnícke vzdelávanie
otvorená spoločnosť
výchova k občianstvu
demokracia na školách
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naším poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

Tieto hodnoty v spoločnosti rozvíjame aj prostredníctvom vlastných projektov, zameraných na posilňovanie tolerancie, spravodlivosti, slobody a vzájomného rešpektu v spoločnosti.

Projekty realizujeme v spolupráci so slovenskými a zahraničnými donormi a partnermi z mimovládneho sektora, podnikateľského prostredia a verejnej správy.


Podobné ponuky