Nadácia Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku

Svoradova 747/5, 81103, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 17314178
vzdelávanie
inklúzia
neziskové organizácie
cudzinci
interkultúrna komunikácia
pamäťové vzdelávanie
rozmanitosť
ľudské práva
hodnoty
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) vznikla v roku 1991 s cieľom prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti na Slovensku, rozvoju demokracie, k vzdelávaniu k ľudským právam a ochrane menšín. V súčasnosti sa jej aktivity rozvíjajú v troch hlavných programoch:

- Vzdelávací program Vedieť nestačí ponúka vzdelávanie učiteliek a učiteľov v oblasti pamäťového, interkultúrneho a antidiskriminačného vzdelávania, vzdelávania k rozmanitosti, podpore inklúzie a aktívnemu občianstvu. V oblasti neformálneho vzdelávania uplatňuje NMŠ metódy ako divadlo fórum, "video-making", rovesnícke vzdelávanie a interaktívnu výstavu. V spolupráci so skupinami mládeže a jednotlivcov zo zraniteľných skupín reflektujeme témy identity, diskriminácie, extrémizmu a radikalizácie. NMŠ je lokálnym partnerom pri diseminácii medzinárodných projektov ako Posilňovanie komunít v Európe zameranej na tému migrácie, Anna Franková - Nechajte ma byť takou, aká som a Stories that Move (dlhodobá spolupráca s Anna Frank House, Amsterdam).

- Program Spoločnosť pre všetkých podporuje rozvoj inkluzívnych inštitúcií, samospráv a škôl. V rámci neho nás zaujíma, či vieme na lokálnej úrovni ovplyvňovať vzťah spoločnosti k vylúčených jednotlivcom či komunitám a hľadať možnosti spoločenskej inklúzie. Snažíme sa budovať a adresne podporovať funkčné modely inkluzívnej praxe na lokálnej úrovni v prostredí škôl alebo samospráv na základe dlhodobých spoluprác a výskumných zistení.

-Program [fjúžn] prostredníctvom multikultúrneho a multižánrového festivalu, magazínu a webového portálu, ale aj komunitných aktivít v Bratislave a regiónoch poukazuje na rozmanitosť súčasnej spoločnosti, dáva hlas cudzincom a cudzinkám na Slovensku, vytvára príležitosti na vzájomné spoznávanie sa. Prepája organizácie, ktoré sa integráciou cudzincov zaoberajú.