>
Prvá pomoc zážitkom

Prvá pomoc zážitkom

Dúbravská 12720/64, 08001, Prešov
Nezisková organizácia
IČO: 52171086
vzdelávanie
healthcare
rescue
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme občianske združenie združujúce nadšencov pr eprvú pomoc. Ako zdravotnícki záchranári máme 15 ročnú prax s kurzami prvej pomoci (certifikované aj necertifikované, teoretické aj zážitkové). Chceme šíriť osvetu, aby si ľudia uvedomovali, že život človeka do príchodu záchrannej služby je v ich rukách. Aby mali chuť a čas absolvovať tréning prvej pomoci a boli pripravení reagovať v krízovej situácii a poskytnúť prvú pomoc. Robíme ukážky prvej pomoci a práce záchranárov, workshopy k používaniu defibrilátora, zdravotný dozor na podujatiach, maskujeme realistikcké znázornenie poranení. Pracujeme na eventoch a projektoch/startupoch ako Záchranári deťom, Water rescue forum, rescueROOM, rescieBOOK a ďalšie


Podobné ponuky