>
MOTHER FLOWER

MOTHER FLOWER

Radová 469/53, 2944, Rabča
Nezisková organizácia
IČO: 51330920
ekolologická organizácia
rozvoj mládeže
eko-inovatívne riešenia
písanie erasmus+ projektov
budovanie medzinárodnej siete
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme medzinárodná komunita a ekologická iniciatíva, ktorá pomáha budovať vzťah človeka k prírode, zvyšuje povedomie o jej podstate a hodnote pre človeka a spoločnosť. Vzdeláva a inšpiruje k reálnym krokom.

Našimi cieľmi už 3 roky sú: budovať komunitu, ktorej skutočne záleží na životnom prostredí. Podporovať solidárnosť a emocionálnu inteligenciu, rozvíjať kľúčové kompetencie mladých ľudí v oblasti environmentalizmu a naučiť vnímať súvislostí: konzum/odpad/separácia/recyklácia/redukcia.

Spolupracujeme na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Primárnou aktivitou je znižovanie tvorby odpadu u jednotlivcov, v komunitách a v samosprávach, a s mladými ľuďmi viesť debatu o ekologických riešeniach.

Angažujeme sa a sme partnermi v projektoch Erasmus + po celej Európe, ale aj mimo. Vytvárame eko súťaže na základných školách, rozvíjame komunitné záhradky a našim novým projektom je medzinárodná PLATFORMA a APLIKÁCIA pre sieť komunitných záhrad.


Podobné ponuky