>
Mladiinfo Dolný Kubín

Mladiinfo Dolný Kubín

Radlinského 1725/55, 2601, Dolný Kubín
Nezisková organizácia
IČO: 50252119
mládež
dobrovoľníctvo
erasmus+ projekty
zahraničie
mobility
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naša misia: Vytvárať priestor pre všestranný osobnostný rozvoj a sebarealizáciu mladých ľudí.
Naša vízia: Mladiinfo Dolný Kubín ako ideálne miesto pre všestranný osobnostný rozvoj a sebarealizáciu mladých ľudí.
Pravidelné aktivity:
- STREDCO Coworking
- Práca s aktívnou mládežou v meste
- Koordinácia zahraničných dobrovoľníkov
- Implementácia medzinárodných projektov
- Vysielanie slovenských dobrovoľníkov do zahraničia
- Rozvoj spolupráce a sieťovania v rámci mesta a regiónu
- Duálne vzdelávania v spolupráci s Obchodnou akadémiou


Podobné ponuky