Sekcia reformnej agendy, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 83752, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Verejný sektor
IČO: 00165565
zdravotníctvo
stratégia
analýza
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sekcia reformnej agendy sa na Ministerstve zdravotníctva SR venuje dizajnu a realizácii vybraných reformných priorít. V súčasnosti medzi ne patria reformy primárnej a ústavnej starostlivosti, no venujeme sa tiež príprave zmien v oblasti pôrodnej a popôrodnej starostlivosti o matku a dieťa či témam strategického riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve.