Odbor tvorby strategických zámerov, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Odbor tvorby strategických zámerov, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 83752, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Verejný sektor
IČO: 00165565
zdravotníctvo
stratégia
analýza
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Odbor tvorby strategických zámerov sa na Ministerstve zdravotníctva SR venuje dizajnu a realizácii vybraných reformných priorít. V súčasnosti medzi ne patrí reforma primárnej starostlivosti, v rámci ktorej spolupracujeme s Európskou komisiou. Naše návrhy sú zároveň súčasťou Plánu obnovy a odolnosti.