Analytická jednotka Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Analytická jednotka Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava
Verejný sektor
IČO: -
štátna správa
štátny zamestnanec
analýza
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Úlohou Analytického útvaru Ministerstva obrany SR (AÚ) je spracovanie analýz s cieľom zabezpečiť podklady pre tvorbu kvalifikovaných a dátovo podložených rozhodnutí v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky SR. Súčasťou práce na AÚ je prinášanie best practice zo zahraničia na základe účasti našich analytikov na medzinárodných konferenciách v zahraničí, členstva v pracovných skupinách Európskej komisie, ako aj vzdelávania v špičkových inštitúciách po celej Európe.