>

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a, 82715, Bratislava - mestská časť Ružinov
Verejný sektor
inovácie
plan obnovy
energetika
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnos

Podobné ponuky