Inštitút finančnej politiky

Štefanovičova 5, 81782, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 00151742
verejná politika
policy making
data analysis
makroekonomické analýzy
ministerstvo financií
daňové a fiškálne analýzy
analýzy štrukturálnych politík
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

IFP je hlavným analytickým útvarom ministerstva financií. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, zaoberá sa riadením štátneho dlhu a analýzou bankového sektora. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) prognózuje a analyzuje príjmy verejných rozpočtov, zaoberá sa fiškálnou politikou a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje sektorovým politikám (školstvu, trhu práce, hospodárstvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov a vyhodnocuje kvalitu opatrení a ich vplyvy na rozpočet a obyvateľov krajiny.

Sociálne siete