>
Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Nám. 1. mája č. 18, 811 06 , Bratislava
Verejný sektor
plánovanie
rozvoj slovenska
štátna správa
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). NIKA zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k Európskej komisii. Jej úlohou je takisto koordinovať a usmerňovať vykonávateľov pri realizácii plánu obnovy, monitorovať a hodnotiť stav impl

Podobné ponuky