Centrum pre hospodárske otázky

Centrum pre hospodárske otázky

Mlynske Nivy 44, 82715, Bratislava
Verejný sektor
IČO: 00686832
analýza
analytické komentáre
data analysis
analýza trhu
data science
ekonómia
ekonometria
zdieľaná ekonomika
štatistika
makroekonomické analýzy
analytická jednotka
energetika
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Ministerstvo Hospodárstva hľadá posily do svojho analytického tímu. 

Náplňou práce analytika na MH spočíva  (nielen) v:

  • analýze štátnej pomoci a  návrhoch na zlepšenie hodnoty za peniaze

  • analýze dopadov regulácií na podnikateľské prostredie

  • analytike v oblasti investícií subjektov verejnej správy v pôsobnosti ministerstva (cost-benefit analýzy, prioritizácia investícií)

  • hĺbkovej analytike v oblasti podnikovej sféry, priemyslu a energetiky s cieľom skvalitnenia verejných politík

 

Od kandidátov sa očakáva analytické myslenie, schopnosť pracovať s dátami (ekonometrické/štatistické softwary a programovanie výhodou), angličtina na úrovni minimálne B1

Pozícia je vhodná aj pre absolventov.