Centrum pre hospodárske otázky

Mlynske Nivy 44, Bratislava
Verejný sektor
Analýza
analytické komentáre
analýza dát
analýza trhu
Data Analysis
Data analytika
Data Science
databázy
big data
Ekonómia
ekonometria
zdieľaná ekonomika
energy
Regulatory Impact Assessment
štatistika
Obsah v NaSkilluj sa
aktuálne 0 (celkom 0)
Projekty v Pomáhaj
aktuálne 0 (celkom 0)
Ponuky v Pracuj
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii/iniciatíve

Centrum pre hospodárske otázky je analytická jednotka Ministerstva Hospodárstva. Jej úlohou je skvalitňovať rozhodovací proces pomocou poskytovania dát, vytvárania analýz, komentov a podobne. Práce u nás je zmysluplná, zaujímavá a pomáha osobnostnému rozvoju.