>
Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ševčenkova 1128/11, 85005, Bratislava - mestská časť Petržalka
Verejný sektor
vzdelavanie
učiteľ
skolstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – S

Podobné ponuky