Mesto Spišská Belá

Petzvalova 272/18, 059 01, Spišská Belá
Verejný sektor
IČO: 00326518
samospráva
práca s mládežou
koordinácia
mládežnícke projekty
detí a mladí
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Mesto Spišská Belá je samospráva, ktorá rozvíja prácu s mládežou na lokálnej úrovni prostredníctvom Koncepcie práce s mládežou ale aj pozíciou koordinátora práce s mládežou.