>
Regionálne centrum podpory učiteľov Nitra a Zlaté Moravce

Regionálne centrum podpory učiteľov Nitra a Zlaté Moravce

Štefánikova trieda 80/60, 95006, Nitra
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
IČO: 00308307
vzdelávanie
rozvoj detí a mládeže
vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
vzdelávací manažment
vzdelávací program
vzdelávacie aktivity
škola
krízový manažment
leadership
zlepšenie školstva na slovensku
marketing
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Mesto Nitra sa zapojilo do výzvy zameranej na zriadenie Regionálneho centra podpory učiteľov. 1.9. 2022 vzniklo RCPU pre okresy Nitra a Zlaté Moravce. Hl. ciele sú:

1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.

2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva


Podobné ponuky