Matika.in z. s.

U Uranie 23, 17000, Praha
Nezisková organizácia
IČO: 04929012
učenie
vzdelávanie
základné a stredoškolské vzdelávanie
Obsah v NaSkilluj sa
aktuálne 0 (celkom 0)
Projekty v Pomáhaj
aktuálne 0 (celkom 0)
Ponuky v Pracuj
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii/iniciatíve

Nezisková organizácia tvoriaca vzdelávacie a precvičovacie weby pre žiakov a študentov na základných a stredných školách.

www.matika.in - matematika

www.gramar.in - gramatika a čítanie s porozumením

www.zlatka.in - finančná gramotnosť

www.trainbra.in - kritické myslenie

www.geograf.in - zemepis

Sociálne siete