>
Mary's Meals Slovensko

Mary's Meals Slovensko

Liptovský Michal 39, 3483, Liptovský Michal
Nezisková organizácia
IČO: 52226433
sociálny rozvoj
sociálna pomoc
ľudia v núdzi
ľudia
vzdelanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Mary’s Meals Slovensko je súčasť medzinárodného charitatívneho hnutia Mary's Meals, ktoré účinne bojuje proti hladu vo svete zavádzaním svojpomocného školského stravovania v najchudobnejších komunitách na svete.

Ako funguje Mary's Meals

Fungovanie Mary's Meals je veľmi jednoduché. Deťom žijúcim v extrémnej chudobe poskytujeme jedno jedlo denne v mieste vzdelávania. Tak im zabezpečujeme potrebnú výživu a privádzame ich do škôl.

  1. Vyberieme školu v oblasti, kde je vysoká úroveň hladu a chudoby a počet detí zapísaných v škole je nízky.

  2. Dodáme potrebné veci na varenie a potraviny - všade, kde je to možné, dodávame lokálne vypestované potraviny od miestnych farmárov. Podporujeme tak miestnu ekonomiku.

  3. Jedlo pripravujú a podávajú dobrovoľníci z miestnych komunít, často rodičia detí. Projekt je plne v ich rukách.

  4. Deti jedia jedno výživné jedlo každý školský deň v mieste vzdelávania.

  5. Počet zapísaných detí sa zvyšuje, zlepšuje sa ich dochádzka a sústredenosť, nie sú hladné a majú dostatok energie.

  6. Vzdelanie otvára deťom cestu von z chudoby. Majú nádej na lepšiu budúcnosť a prinášajú zmenu do svojich komunít.


Podobné ponuky