>
Marketing Player s. r. o.

Marketing Player s. r. o.

Exnárova 3134/37, 821 03, Bratislava - mestská časť Ružinov
Súkromný sektor
IČO: 53548159
marketing
digitálny marketing
digitálne zručnosti
vzdelávanie
osobný rast
education
praktické vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Marketing Player je inštitút vzdelávania, ktorý sa primárne zameriava na výučbu marketingových vedomostí a zručností okamžite aplikovateľných do praxe. Základom výučby sú praktické demonštrácie expertov v danej oblasti, ktoré prevedú jednotlivca konkrétnymi krokmi a postupmi vybraného kurzu.


Podobné ponuky