>
Linka detskej istoty, n.o.

Linka detskej istoty, n.o.

Na vŕšku 338/6, 81101, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 45744327
psychológia
duševné zdravie
pomoc
chuť pomáhať
detské práva
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Linka detskej istoty je prvou non-stop, bezplatnou, anonymnou linkou pre deti a mládež v Slovenskej republike.

Už 27 rokov Linka detskej istoty prevádzkuje Linku pomoci pre deti a mladých ľudí na tel. č. 116111 a odvtedy sa na službách prestriedalo viac ako 800 poradkýň a poradcov z radov pomáhajúcich profesií (psychologičiek a psychológov, sociálnych poradkýň a poradcov, špeciálnych či liečebných pedagogičiek...), ktorí okrem VŠ vzdelania, musia absolvovať aj špeciálny odborný výcvik v dištančnom poradenstve a množstvo nadstavbových vzdelávaní. Doteraz sme odslúžili 9 862 dní a nocí. Na Linke sa teda nepretržite 27 rokov non-stop odpovedá na telefonáty a už 20 rokov sa každý deň četuje a odpovedá na emaily. Každoročne riešime viac ako 100 000 kontaktov a za 27 rokov to je spolu už viac ako 3 milióny.

Linka detskej istoty vznikla v roku 1996 pod krídlami UNICEFu a svoju činnosť postavila na základoch Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý dôsledne pri svojej práci dodržuje a dbá na jeho uplatňovanie, ako i na presadzovanie práv detí na Slovensku – Linka je k dispozícii pre všetky deti a mládež, ktorí žijú na území SR.

Postupne naša organizácia rozširovala svoje služby a v roku 2008 sme spustili aj Krízovú linku pre hľadané a nezvestné deti na tel. č. 116000, ktorá tiež funguje non-stop, bezplatne a anonymne pre deti odídené, stratené, unesené, ako i pre ich rodinných príslušníkov. Prevádzkujeme aj Poradňu Odpíšeme Ti - www.odpisemeti.sk - kde pomáhame riešiť situácie ak ste sa stali obeťou šikany alebo ste boli jej svedkom, tiež Poradňu Linka Pomoc - www.pomoc.sk a On-line poradňu www.ldi.sk – naše četové poradenstvo v súčasnosti funguje na 9 webových stránkach a prevádzkujeme aj 3 emailové poradne.

Služby však dlhé roky poskytujeme aj dospelým (rodičom, príbuzným, pedagógom, školským psychológom, vychovávateľom a ďalším pracovníkom s deťmi), ktorí sa na Linku detskej istoty obracajú v záujme detí a mládeže. Naši supervízori im pravidelne poskytujú špecializované poradenstvo prostredníctvom Sociálno-právnej poradne LDI a Psychologickej poradne LDI. A od minulého roku prevádzkujeme každý utorok aj Linku dôvery v ukrajinskom jazyku na tel. č. 0800 500 500.

Za roky nášho pôsobenia sú to aj desiatky úspešne zrealizovaných projektov v spolupráci s partnermi, za všetky spomeňme projekty s celoslovenskou pôsobnosťou napr. Projekt AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života! – zavedenie pohotovostného systému na záchranu detí pre SR www.amberalert.sk; Projekt Čítajme si – Linka zrealizovala už 13 ročníkov tohto celoslovenského detského čitateľského maratónu; Projekt Participácia detí – Trieda bez šikanovania – príručka pre učiteľov a kniha očami detí: Počúvaj ma; populárny projekt Ovce www.ovce.sk, ktorý bol preložený do mnohých jazykov; Projekt Za bezpečnejší internet www.pomoc.sk; Projekt Kyberšikanovanie www.kybersikanovanie.sk a mnohé ďalšie.


Podobné ponuky