>
Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva

Michalská 372/9, 811 01, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 31807968
právna pomoc
ľudské práva
azyl
utečenci
migrácia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naša vízia: Veríme, že Slovensko môže byť novým domovom pre utečencov a poskytnúť ženám, mužom a deťom v ohrození bezpečie, stabilitu a nový začiatok. Z našich skúseností vieme, že cudzinci z rôznych krajín našli na Slovensku pokoj a nový začiatok a začlenili sa do našej spoločnosti. Na tejto ceste im pomohlo množstvo Slovákov a Sloveniek a my veríme, že otvorených ľudí, ktorí chcú pomôcť, je v našej krajine veľmi veľa. Preto sa ich snažíme vyhľadať, osloviť a zapojiť s cieľom ukázať, ako sa to dá. 
 

Naša misia: Veríme v ľudské práva a ich univerzálnosť, hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Preto presadzujeme transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov. 

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a rôznorodosti v spoločnosti.
 

Čo robíme: Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, s advokáciou a strategickou litigáciou v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snažíme o osvetu smerom k spoločnosti, a rôznym profesiám, ktoré s cudzincami pracujú, a o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva (Kliniky azylového práva na Právnickych fakultách Trnavskej univerzity a Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach).

Liga za ľudské práva sa pioniersky podieľa na otváraní viacerých tém v oblasti migrácie a azylu na Slovensku:

  • precedenčné prípady na slovenských či medzinárodných súdoch,

  • právna pomoc žiadateľom o azyl, zaisteným cudzincom, v rodinných a praocovnoprávnych vecach, a obetiam obchodovania s ľuďmi,

  • integrovanie poznatkov z právnej a lingvistickej antropológie,

  • pripomienkovanie a presadzovanie zmien v legislatíve, praxi a politikách, advokačné aktivity,

  • zapojenie cudzincov a utečencov do tvorby verejných politík.


Podobné ponuky