Liga za duševné zdravie SR

Liga za duševné zdravie SR

Ševčenkova 1175/21, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
Nezisková organizácia
IČO: 30786525
duševné zdravie
prevencia duševného zdravia
chuť pomáhať
destigmatizácia duševných porúch
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Liga za duševné zdravie SR už 20 rokov pôsobí na poli destigmatizácie duševných porúch v spoločnosti a prevencie duševného zdravia. Za ten čas sa Liga reálne vyprofilovala na silnú organizáciu zastrešujúcu takmer 40 občianskych a pacientských organizácií. Hlavným cieľom zostáva najmä ochrana a podpora duševného zdravia populácie Slovenskej republiky. Hlavným prostriedkom na dosahovanie cieľa je zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach ochrany duševného zdravia a o možnostiach diagnostiky, liečby a rehabilitácie duševných porúch.

V Lige za duševné zdravie SR sú kľúčové projekty:

  • Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 - bezplatná, anonymná, nonstop krízová linka pomoci pre všetkých, ktorí sa ocitli v psychickej kríze. Súčasťou dištančného poradenstva je aj online e-mailová poradňa Nezábudka na stránke www.linkanezabudka.sk

  • Každoročná informačná destigmatizačná kampaň o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie (Ako sa máte? Vážme si dušu, Vyliečme nezáujem)

  • Verejná zbierka DNI NEZÁBUDIEK

  • Mediálne výstupy: podcasty Ako sa máš? so Šarkanom, Okná duše dokorán, televízne relácie v RTVS (Ako sa máte? Okná duše dokorán)

  • Projekt ART BRUT galéria Nezábudka

  • Projekt Duša a film

Okrem týchto projektov Liga pracuje na cca ďalších cca 37 projektoch.