Ksebe

Komárnická 1, 821 02, Bratislava
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
duševné zdravie
psychológia
starostlivosť o duševné zdravie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Každý 9 obyvateľ Slovenska trpí jednou, alebo viacerými duševnými poruchami a až 67 % ľudí s príznakmi depresie, 80 % závislých na alkohole a 84 % s úzkosťami sa nelieči (Bražinová et al., 2019). Napriek tomu že duševná vyrovnanosť definuje kvalitu našich životov, jej téma je na Slovensku tabu a prístup k riešeniam a pomoci komplikovaný.

Po vyše 40 kvalitatívnych rozhovoroch a 500 ľudoch, ktorí sa zapojili do kvantitatívnej štúdie sme sa rozhodli budovať online platformu ksebe. Jej cieľom je pomôcť ľuďom identifikovať problém, transparentne vyhľadať riešenia a ak je to potrebné, spojiť sa s tým správnym psychológom/psychoterapeutom. Na druhej strane chceme pomôcť psychológom získavať nových a relevantných klientov a odbúrať administratívnu spojenú s ich prácou aby sa mohli sústrediť na to, čo robia najlepšie - terapiu.