Krupica, o.z.

Krupica, o.z.

Rajtákova 19, 84103, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 53472071
kritické myslenie, občianstvo, otvorenosť, debata, argumentácia
kritické myslenie
analýzy štrukturálnych politík
politika
korupcia
konštruktívna kritika súčasného webu
dezinformácie
dezinfo scéna
boj proti dezinformáciám
politická diskusia
tvorivé a kritické myslenie
logical thinking
Logicke myslenie
analytické a logické myslenie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Občianske združenie Krupica o.z. hľadá osobu, ktorá sa vyzná alebo nachádza záľubu v kritickom myslení a/alebo v politike a je kompetentná v oblasti vytvárania edukačného obsahu na sociálnych médiách (pre typ obsahu pozri ig @krupica.oztko), v projektovom manažmente alebo v schopnosti viesť debatu o kritickom myslení na interaktívnych workshopoch na základných školách.

Krupica o.z. je organizáciou, ktorej cieľom je edukácia mladých ľudí v oblasti politiky prostredníctvom rozvíjania ich kritického myslenia. Naším hlavným spôsobom, akým sa snažíme dosiahnuť tento cieľ, je pomocou interkatívnych workshopov na rôzne sociopolitické témy. Momentálne spolupracujeme s cca 25 školami a naším dlhodobým plánom je postupne zväčšovať toto číslo. Okrem toho by sme však radi chceli odovzdávať vedomosti použitím sociálnych sietí, keďže je tento prostriedok komunikácie overene efektívny. Obsah príspevkov je počas roka stále pripravený vpred; hľadáme osobu, ktorá by vedela tieto príspevky spracovať do formy, ktorá vie zachytiť podstatu obsahu a uchopiť pozornosť mladého diváka.