Krupica, o.z.

Rajtákova 19, 84103, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 53472071
kritické myslenie, občianstvo, otvorenosť, debata, argumentácia
kritické myslenie
analýzy štrukturálnych politík
politika
korupcia
grafický redizajn
grafický dizajn
marketing pre sociálne siete
marketing na sociálnych sietiach
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Občianske združenie Krupica o.z. hľadá osobu, ktorá sa vyzná alebo nachádza záľubu v grafike a dizajne, ideálne - ale nie povinne - aj v marketingu a sociálnych sieťach.

Krupica o.z. je organizáciou, ktorej cieľom je edukácia mladých ľudí v oblasti politiky prostredníctvom rozvíjania ich kritického myslenia. Naším hlavným spôsobom, akým sa snažíme dosiahnuť tento cieľ, je pomocou interkatívnych workshopov na rôzne sociopolitické témy. Momentálne spolupracujeme s cca 25 školami a naším dlhodobým plánom je postupne zväčšovať toto číslo. Okrem toho by sme však radi chceli odovzdávať vedomosti použitím sociálnych sietí, keďže je tento prostriedok komunikácie overene efektívny. Obsah príspevkov je počas roka stále pripravený vpred; hľadáme osobu, ktorá by vedela tieto príspevky spracovať do formy, ktorá vie zachytiť podstatu obsahu a uchopiť pozornosť mladého diváka.

Sociálne siete