>
Kráčaj za šťastím

Kráčaj za šťastím

Levočská 1375/4, 04012, Košice
Nezisková organizácia
IČO: 53780388
Pomoc
Aktivity
voľnočasové aktivity
záujmová činnosť
Občianské združenie
Dobrovoľníctvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme občianské združenie KRÁČAJ ZA ŠŤASTÍM.

Sme tím ľudí, ktorí sa venuje deťom z centier pre deti a rodiny a taktiež rodinám v núdzi. Hlavným zámerom občianského združenia je ponúkať, organizovať a zabezpečovať rôzne vzdelávacie, výchovné, umelecké, športové alebo rekreačné aktivity, ako súťaže, kvízy, hry, besedy, výlety, vychádzky, tábory.

Organizovať voľnočasovú, záujmovú a výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi a mládežou a tým podporovať rozumový, citový a sociálny rozvoj detí v tolerantnom a priateľskom prostredí, ktoré napomáha vyrovnávať nerovnosti a pomáha pri začleňovaní detí z CDR do intaktnej spoločnosti.

Organizovať turistiku, prechádzky v prírode, spoznávanie blízkeho okolia aj vzdialenejších lokalít Slovenska, návštevy a spoznávanie histórie jednotlivých oblastí našej republiky (parky, chránené oblasti, hrady, zámky...). Zapájať sa do aktivít na ochranu životného prostredia - zber odpadkov, účasť na akciách napr. Deň zeme a pod.


Podobné ponuky