>
Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament

Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament

Vajanského 221, 02401, Kysucké Nové Mesto
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
participácia
mládežnícka politika
aktívne občianstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Rok 2020 Kysucko-Novo-Mestského parlamentu bol veľmi zaujímavý. Začiatok roka 2020 prebiehal akčne. Rok sme začali prvým mládežníckym plesom organizovaným práve členmi mládežníckeho parlamentu dňa 24. 01. 2020 pre 75 mladých ľudí z nášho mesta a okolia. V priebehu februára prebehol týždeň bezpečného internetu ako aj Valentín pre nezadaných. Poslanci mládežníckeho parlamentu sa vybláznili pri pomáhaní na mestskom detskom karnevale a taktiež na športových sobotách s bumper futbalom a inými športami. “Parlamenťáci” na začiatku marca vyšli do ulíc a rozdali viac ako 400 ruží na Medzinárodný deň žien. Po tejto aktivite v priebehu týždňa prišli pandemické opatrenia, ktoré činnosť mládežníckeho parlamentu výrazne pozastavili. Keď opatrenia trošku povolili, s vrecami sa rozbehli po nábreží rieky Kysuca, aby vyzbierali všetok odpad. Viac ako 140 vriec bolo vyzbieraných po celej dĺžke nábrežia od čističky až po most cez rieku Kysuca v Povine. Aktivity parlamentu sa rozbehli od júna výletmi, športami a verejnými aktivitami, samozrejme pri dodržiavaní všetkých nariadení. Mládežnícky parlament bol zapojený do svetového dňa mládeže, letného kina, dňa bublín, … V septembri prebehlo uvítacie zasadnutie nových členov a pokračovalo sme v činnosti týždňom dobrovoľníctva, týždňom mobility a týždňom športu. Aj v tomto neľahkom roku sa “parlamenťáci” stretávali a zasadali online.


Podobné ponuky